Nabídka pro organizace a profesionály

I profesionálové se potřebují postarat o sebe, mít čas a bezpečný prostor na promýšlení pracovních problémů a případů, které řeší, nebo na otázky kolem fungování týmu svých kolegů nebo podřízených, jimž mají jako vedoucí být oporou i vedením. Proto může být velmi užitečné angažovat někoho zvenčí, kdo bude schopen doprovázet procesem změn nebo vývoje v profesi, v týmu, v projektu. Někde je dokonce dáno využívání nezávislého konzultanta zákonem (např. v sociálních službách), jinde je to na dobrovolnosti nebo na vnitřních pravidlech organizací.