Projekty pro klienty zdarma

Některé projekty, na nichž se podílím, jsou pro klienty zcela zdarma.

Někdy je totiž z nejrůznějších důvodů potřeba, aby služba měla co nejnižší práh, aby byla dostupná pro každého.

Takovou službou je také Národní linka pro odvykání kouření, je mi ctí zde působit jako členka týmu konzultantů. Stejně jako se respektuje soukromí  klientů, tak se klade důraz i na anonymitu konzultantů. Není tedy možné vyžádat si rozhovor s některým konkrétním konzultantem, je to tak však správně, klienti mají získat dobrý vztah spolupráce se službou (linkou), aby mohli volat kdykoli a nemuseli čekat, až zase bude mít službu ten “jejich” poradce.

Několik mých komentářů k problematice odvykání kouření můžete najít zde.